Rreth projektit

Projekti “Libra me zë” është web faqe e dedikuar për fëmijët e verbër që të kenë mundësi të dëgjojnë libra të lexuar nga vullnetarët e organizatës ECF.
Librat e publikuar do të jenë të klasifikuar në dy kategori, Publike dhe Private.
Autorët dhe shtëpitë botuese vendosin se në cilën kategori të publikohet audio libri.

Na kontaktoni

Gjakovë
ECF