Libra me zë

Platforma “Libra me zë” ka për qëllim të u’a mundësojë njerëzve të dëgjojnë libra. Versioni i parë i ueb faqes u publikua në Janar të vitit 2017.

Tani kemi lancuar edhe aplikacionin për Android dhje iOS nërpërmjet të cilit do të keni eksperiencën më të mirë të mundshme për ti dëgjuar audio librat.

Android
iOS
Për ti parë të gjitha audio librat, kliko “Librat” në menynë kryesore.